Statistikas tabula

Uzņēmumu uzņēmējdarbības rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes

SBG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti