Preses relīze

Par strukturālajiem uzņēmējdarbības pamatrādītājiem 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija par uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem* liecina, ka 2005.gadā apsekotajos darbības veidos darbojās 62 tūkst. uzņēmumu, no kuriem 36% tirdzniecības un 33% pakalpojumu nozarēs. Visplašāk pārstāvēti bija uzņēmumi ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 9 - 52 tūkst. jeb 83% no kopējā uzņēmumu skaita, tiem sekoja uzņēmumi ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49 – 9 tūkst. jeb 14% un uzņēmumi ar nodarbināto skaitu virs 50 – tikai 2 tūkst. jeb 3% no kopējā uzņēmumu skaita.

 

 

Uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem un pēc nodarbināto skaita
(% no kopējā skaita attiecīgajā darbības veidā)

2005.gadā tika saražota produkcija vai sniegti pakalpojumi par 11761.9 milj. latu. Lielāko ieguldījumu daļu deva rūpniecība (34%) un tirdzniecība (20%). Šīm nozarēm sekoja būvniecība (16%) un transports, glabāšana, sakari (16%), komercpakalpojumi (12%) un viesnīcas un restorāni (2%).

Uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība faktiskajās cenās apsekotajos darbības veidos kopā bija 4747.5 milj. latu, no tiem 29% tirdzniecībā, 27% rūpniecībā un 21% transportā, glabāšanā, sakaros. Vislielāko pievienotās vērtības daļu 2691.2 milj. latos jeb 57% saražoja uzņēmumi ar nodarbināto skaitu virs 50, attiecīgi 26% no kopējās pievienotās vērtības saražoja uzņēmumos ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 50, bet 17% - uzņēmumos ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 9.

 

Uzņēmumu pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem un pēc nodarbināto skaita
(% no kopējās vērtības attiecīgajā darbības veidā faktiskajās cenās)

Darbības veidi ar visaugstāko darbaspēka produktivitāti bija transporta, glabāšanas un sakaru nozare ar 12.2 tūkst. latu uz vienu nodarbināto un tirdzniecība ar 7.7 tūkst. latu uz vienu nodarbināto, turpretī viesnīcu un restorānu nozarē bija viszemākā darbaspēka produktivitāte - 3.7 tūkst. latu.

Darbaspēka produktivitāte (pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto personu) ir aprēķināta balstoties uz vienkāršotu darbaspēka ieguldījuma aprēķinu, neņemot vērā to vai uzņēmumā strādājošie darbinieki ir strādājuši pilnu vai nepilnu darba laiku.

 

Darbaspēka produktivitāte pa darbības veidiem

 

 

Nozares

Nodarbināto personu skaits
(tūkst.cilv.)

Darbaspēka produktivitāte (tūkst.latu)

Kopā

t.sk. pēc nodarbināto skaita uzņēmumā

no 1 līdz 9

no 10 līdz 49

virs 50

Rūpniecība

186

6.9

3.1

5.2

8.0

Būvniecība

62

6.6

6.5

5.4

7.4

Tirdzniecība

178

7.7

5.1

9.8

8.8

Viesnīcas un restorāni

29

3.7

2.1

2.8

6.5

Transports, glabāšana, sakari

80

12.2

9.0

13.2

12.6

Komercpakalpojumi

88

6.9

6.6

8.0

6.3

Vislielāko uzņēmumu izmaksu daļu galveno izmaksu pozīciju struktūrā 2005.gadā sastādīja preču un pakalpojumu iegādes izmaksas - 16734 milj.latu, kam sekoja bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās - 2128.3 milj.latu un personāla izmaksas -1793.2 milj.latu.

 

Izmaksu sadalījums pa darbības veidiem (%)

_________________________
* Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība, bruto kapitālieguldījumi, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas, strādājošo skaits u.c. rādītāji. Dati apkopoti par visiem aktīvajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām fiziskām personām pēc to pamatdarbības, kas darbojas tādos uzņēmējdarbības veidos kā rūpniecība (NACE 1.1.red. C, D, E), būvniecība (NACE 1.1.red. F), tirdzniecība (NACE 1.1.red. G), viesnīcas un restorāni (NACE 1.1.red. H), transports, glabāšana, sakari (NACE 1.1.red. I) un pārējie komercpakalpojumi (NACE 1.1.red. K).

Sagatavojusi Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa
tālr. 67366825
Elīna Markaine

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi