Preses relīze

Par uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem 2008.gadā

Centrālā Statistikas pārvalde ir apkopojusi 2008. gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datus, kas aptver šādas nozares - rūpniecību (ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi, apstrādes rūpniecību, elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, ūdens apgādi, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju), būvniecību, tirdzniecību un pakalpojumus (transportu un uzglabāšanu, izmitināšanu un ēdināšanu, informācijas un komunikācijas pakalpojumus, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remontu). Dati apkopoti par visiem aktīvajiem tirgus sektora uzņēmumiem, ieskaitot pašnodarbinātās fiziskās personas pēc to pamatdarbības.

Apkopotie dati liecina, ka 2008. gadā apgrozījums bija 33166 milj. latu, no tā lielāko daļu – 15293 milj. latu jeb 46,1% no kopējā apgrozījuma veidoja tirdzniecība. Pakalpojumos un rūpniecībā šie rādītāji bija attiecīgi 7230 milj. latu (21,8%) un 6802 milj. latu (20,5%), savukārt būvniecībā 3841 milj. latu jeb 11,6%.

2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, apgrozījums samazinājies par 1,2%, tai skaitā būvniecībā - par 9,8%, tirdzniecībā - par 6,1% Savukārt pieaugums vērojams rūpniecībā - par 7,8% un pakalpojumos - par 7,6%.

 

Apgrozījums pa darbības veidiem 2007. un 2008. gadā
(milj.Ls)  
 

Uzņēmumu izmaksu struktūra liecina, ka 2008. gadā vislielāko daļu tajā veidoja preču un pakalpojumu iegādes izmaksas – 26804 milj. latu jeb 76,9%, bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās – 4215 milj. latu jeb 12,1% un personāla izmaksas – 3823 milj. latu jeb 11,0%.

 

 Uzņēmumu izmaksu struktūra pa darbības veidiem
(%)
 

2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu kopējās uzņēmumu izmaksas (faktiskajās cenās) pieauga par 0,6%: no tām personāla izmaksas palielinājās par 15,6%, bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās - par 8,6%, savukārt preču un pakalpojumu iegādes izmaksas samazinājās par 2,3%.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visos apsekotajos darbības veidos pieauga personāla izmaksas. Visstraujāk tās pieauga pakalpojumos - par 21,8% un tirdzniecībā - par 16,2%. Preču un pakalpojumu iegādes izmaksas palielinājās rūpniecībā (par 10,4%) un pakalpojumos (par 8,4%), bet samazinājās būvniecībā (par 8,2%) un tirdzniecībā (par 8,1%). Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās pieauguši pakalpojumos (par 27,8%) un būvniecībā (par 12,6%), bet samazinājušies tirdzniecībā (par 16,2%) un rūpniecībā (par 6,7%).

Plašāku informāciju par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem pa darbības veidiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa
Elīna Markaine
tālr. 67366825

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi