Preses relīze

Par uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem 2009. gadā

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi aktīvo tirgus sektora uzņēmumu, ieskaitot pašnodarbinātās fiziskās personas, 2009. gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datus pēc to pamatdarbības, kas aptver šādas nozares - rūpniecību1 , būvniecību, tirdzniecību un pakalpojumus2.

Uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība apsekotajos darbības veidos, rēķinot faktiskajās cenās, 2009.gadā bija 4850 milj. latu, no tā lielāko daļu – 2381 milj. latu jeb 49,1% no kopējās pievienotās vērtības veidoja pakalpojumi. Rūpniecībā un tirdzniecībā pievienotā vērtība bija attiecīgi 1281 milj. latu (26,4%) un 809 milj. latu (16,7%). Savukārt būvniecībā tā veidoja 379 milj. latu jeb 7,8% no kopējā apjoma.

2009.gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, uzņēmumu pievienotā vērtība samazinājusies par 35,7%, tai skaitā būvniecībā - par 59,2%, tirdzniecībā - par 55,4%, rūpniecībā - par 30,3% un pakalpojumos - par 19,6%.

Pievienotā vērtība pa darbības veidiem 2008. un 2009. gadā (milj.Ls)


Uzņēmumu izmaksu struktūra liecina, ka vislielāko daļu tajā veidoja preču un pakalpojumu iegādes izmaksas – 19133 milj. latu jeb 80,3%. Savukārt personāla izmaksas veidoja 12,0% (2851 milj. latu) un bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās 7,7% (1847 milj. latu).

Uzņēmumu izmaksu struktūra pa darbības veidiem (%)

2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu, kopējās uzņēmumu izmaksas (faktiskajās cenās) samazinājās par 34,5%: bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās samazinājās par 58,3%, preču un pakalpojumu iegādes izmaksas - par 31,8% un personāla izmaksas - par 27,3%.

Uzņēmumu izmaksu pārmaiņas pa darbības veidiem 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu (%)

 

Kopā nozarēs

Rūpniecība

Būvniecība

Tirdzniecība

Pakalpojumi

Izmaksas kopā

-34.5

-28.9

-47.8

-35.2

-31.3

Preču un pakalpojumu iegāde

-31.8

-24.8

-44.8

-34.6

-22.2

Personāla izmaksas

-27.3

-27.3

-46.4

-29.5

-18.6

Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās

-58.3

-49.0

-66.8

-61.9

-60.1

Plašāku informāciju par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem pa darbības veidiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa
Elīna Markaine
tālr. 67366825
 

1 ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
2 transports un uzglabāšana, izmitināšana un ēdināšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi