Statistikas tabula

Komersantu finanšu analīzes rādītāji (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
UFG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Likviditāte

Likviditāte raksturo uzņēmuma spēju jebkurā laikā dzēst savas īstermiņa saistības.

Analizējot uzņēmuma bilances likviditāti, pēc likviditātes pakāpes (ātruma) sagrupētos apgrozāmo līdzekļu posteņus salīdzina ar īstermiņa saistībām. Uzņēmuma likviditātes analīzes svarīgākais uzdevums ir novērtēt tā maksātspēju. Tās novērtēšanai izmantojami kopējās likviditātes un absolūtās likviditātes koeficienti. Atšķirība ir tikai apgrozāmo līdzekļu sastāvā, kas var tikt novirzīti īstermiņa saistību dzēšanai.

Rentabilitāte

Attiecība starp peļņas lielumu un kādu citu rādītāju, kas saistīts ar attiecīgās peļņas lielumu.

Parasti par peļņas lielumu ietekmējošiem rādītājiem mēdz pieņemt iesaistīto kapitālu vai īpašumu, vai arī neto apgrozījumu. 

Vienmēr pozitīvi tiek vērtēts visu rentabilitātes rādītāju maksimāli lielākais līmenis. Zems rentabilitātes līmenis liecina par problēmām uzņēmuma attīstībā, kuras nenovēršot, sagaidāms uzņēmuma bankrots.

Saistību īpatsvars bilancē

Saistību īpatsvars bilancē ir rādītājs, kas rāda aizņemto līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā.

Vēlams iespējami zemāks saistību īpatsvars. Augsts saistību īpatsvars bilancē norāda, ka par aizņēmumiem jāmaksā liela procentu summa un uzņēmums var zaudēt iespēju saņemt papildu aizdevumus.