Statistikas tabula

Komersantu peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
UFG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem
Sabiedrības darba cikla noslēguma finansiālais rezultāts pēc nodokļu nomaksas, kas rāda, cik efektīvi tikuši izmantoti resursi.