Statistikas tabula

Komersantu peļņa vai zaudējumi (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
UFG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Sabiedrības darba cikla noslēguma finansiālais rezultāts pirms visu nodokļu nomaksas, kas rāda, cik efektīvi tikuši izmantoti sabiedrības rīcībā esošie resursi.
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem
Sabiedrības darba cikla noslēguma finansiālais rezultāts pēc nodokļu nomaksas, kas rāda, cik efektīvi tikuši izmantoti resursi.