Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu peļņa vai zaudējumi (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Nefinanšu komersanti
Nefinanšu komersanti ir saimnieciskas vienības, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinanšu pakalpojumus nolūkā gūt peļņu vai citus labumus; nefinanšu komersanti ir, piemēram, kapitālsabiedrības, akciju sabiedrības un individuālie komersanti.
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem
Sabiedrības darba cikla noslēguma finansiālais rezultāts pēc nodokļu nomaksas, kas rāda, cik efektīvi tikuši izmantoti resursi.
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Sabiedrības darba cikla noslēguma finansiālais rezultāts pirms visu nodokļu nomaksas, kas rāda, cik efektīvi tikuši izmantoti sabiedrības rīcībā esošie resursi.