Statistikas tabula

Komersantu neto apgrozījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (milj. euro)

UFG030
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 15.05.2020
Par 2019. gadu 01.12.2020