Statistikas tabula

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro)

UF101c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti