Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu pasīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 23.11.2018