Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (tūkst. euro)

UF070c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 02.03.2021