Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF070c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti