Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu neto apgrozījums pa darbības veidiem (tūkst. euro)

UF060c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 22.11.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 02.03.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 29.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 24.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 25.11.2020