Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu neto apgrozījums pa darbības veidiem (tūkst. euro)

UF060c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti