Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu finansiālie rādītāji perioda beigās (tūkst. euro)

UF040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 02.03.2021