Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu finansiālie rādītāji perioda beigās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 23.11.2018