Statistikas tabula

Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF031c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti