Statistikas tabula

Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF021c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti