Statistikas tabula

Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro)

UF010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 16.03.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 18.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 17.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 16.11.2020