Statistikas tabula

Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 2.red.), (milj. euro)

ING031
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 13.07.2020