Statistikas tabula

Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 2.red.), (milj. euro)

ING031
Dati atjaunoti