Statistikas tabula

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības veidiem (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
ING021
Dati atjaunoti