Statistikas tabula

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars (NACE 1.1.red.), 2001.-2006.g

Tabulas kods datubāzē
ING050

Laikrinda turpinās tabulā ING051.

Inovatīvi aktīvs uzņēmums

Uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju un/vai ir veicis inovatīvas darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās.