Statistikas tabula

Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 2.red.), (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
ING031
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums