Statistikas tabula

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības veidiem (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
ING021
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Inovatīvi aktīvs uzņēmums

Uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju un/vai ir veicis inovatīvas darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās.