Statistikas tabula

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības veidiem (NACE 1.1.red.), 2003.-2006.g.

Tabulas kods datubāzē
ING020

Laikrinda turpinās tabulā ING021

Inovatīvi aktīvs uzņēmums

Uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju un/vai ir veicis inovatīvas darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās.