Statistikas tabula

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits pēc darbības veida (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
ING011
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Inovatīvi aktīvs uzņēmums

Uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju un/vai ir veicis inovatīvas darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās.