Publikācija

Inovācijas uzņēmējdarbībā 2016.–2018. gadā

Brošūrā  tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par inovācijām Latvijā 2016.–2018. gadā – inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa inovāciju veidiem un izdevumi inovāciju aktivitātēm 2018. gadā.

Lai iegūtu informāciju par uzņēmumu inovatīvām darbībām, katru otro gadu Latvijā tiek veikts apsekojums par inovācijām uzņēmējdarbībā iepriekšējo trīs gadu periodā.

Dati par inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaitu attiecas uz laiku no 2016. līdz 2018. gadam, savukārt dati par inovatīvi aktīvo uzņēmumu apgrozījumu, strādājošo skaitu un izdevumiem inovācijām - uz 2018. gadu.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
5
Periodiskums
Nav
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2020/24
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas