Statistikas tabula

Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji darbības veidu un valstu dalījumā (NACE 2.red., sadaļas B-S, izņemot O)

Tabulas kods datubāzē
ASG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti