Statistikas tabula

Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā (NACE 2.red. B-S sadaļa, izņemot O)

Tabulas kods datubāzē
ASG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti