Statistikas tabula

Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošo valstu dalījumā (NACE 2.red. sadaļas B-N, izņemot K, iekļaujot S95)

Tabulas kods datubāzē
ASG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti