Statistikas tabula

Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā (NACE 2.red. B-S sadaļa, izņemot O)

Tabulas kods datubāzē
ASG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Kontrole

Spēja noteikt uzņēmuma vispārējo politiku.

Kontrole pastāv, ja ieguldītājam tiešā vai netiešā veidā pieder vairāk nekā puse balsstiesību vai uzņēmuma daļu.

Tiešā kontrole – galvenā/kontrolējošā uzņēmuma tieša dalība uzņēmuma / juridiskās vienības pamatkapitālā.

Netiešā kontrole – uzņēmuma / juridiskās vienības kontrole caur citu uzņēmumu.