Statistikas tabula

Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošo valstu dalījumā (NACE 2.red. sadaļas B-N, izņemot K, iekļaujot S95)

Tabulas kods datubāzē
ASG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Ārvalstu kontrole
Ārvalstu kontrole pastāv, ja kontrolējošā institucionālā vienība ir rezidents citā valstī, nevis tajā, kurā atrodas tās kontrolējamā institucionālā vienība.
Kontrole

Spēja noteikt uzņēmuma vispārējo politiku.

Kontrole pastāv, ja ieguldītājam tiešā vai netiešā veidā pieder vairāk nekā puse balsstiesību vai uzņēmuma daļu.

Tiešā kontrole – galvenā/kontrolējošā uzņēmuma tieša dalība uzņēmuma / juridiskās vienības pamatkapitālā.

Netiešā kontrole – uzņēmuma / juridiskās vienības kontrole caur citu uzņēmumu.