Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%)

Tabulas kods datubāzē
TUG170
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Vairākdienu ceļotājs

Fiziska persona, kura ceļo ārpus ierastās vides ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu.