Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī sadalījumā pēc vecuma grupas, apmešanās vietas tipa un izmantotā transporta veida (euro)

Tabulas kods datubāzē
TUG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Vairākdienu ceļotājs

Fiziska persona, kura ceļo ārpus ierastās vides ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu.