Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

Tabulas kods datubāzē
TUG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Vairākdienu ceļotājs

Fiziska persona, kura ceļo ārpus ierastās vides ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu.

Brauciena izdevumi

Brauciena izdevumos ietilpst brauciena laikā un pirms tā iegādātās patēriņa preces un pakalpojumi: transporta, naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumi, vīzas, apdrošināšana, ieejas biļetes kultūras, sporta un izklaides pasākumos, personīgie pirkumi, piemēram, pārtika, apģērbs, suvenīri, vērtslietas (sev un dāvināšanai), datortehnika, fotoaparāts un citi ar braucienu saistītie izdevumi.

Brauciena izdevumos ietver:

  1. personiskos izdevumus;
  2. izdevumus, kurus apmaksājusi trešā persona, piemēram, radu un draugu apmaksāta biļete, transports, darba devēja apmaksāta degviela, dienas nauda un citi izdevumi, ja ir zināms to apmērs.

Brauciena izdevumos neietver:

  1. nekustamā īpašuma pirkšanu;
  2. preču pirkšanu tālākpārdošanai;
  3. ziedojumus labdarības organizācijām (tai skaitā nauda, ko dod radiniekiem, draugiem);
  4. izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzlabošanu un remontu.