Statistikas tabula

Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji

Tabulas kods datubāzē
TUG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Ceļotājs

Jebkura fiziska persona, kura ceļo ārpus savas ierastās vides. Atkarībā no uzturēšanās laika ir vienas dienas apmeklētāji – ceļotāji, kas brauciena laikā nenakšņo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas sabiedriskā vai privātā mājvietā, un vairākdienu apmeklētāji – tūristi.

Brauciena izdevumi

Brauciena izdevumos ietilpst brauciena laikā un pirms tā iegādātās patēriņa preces un pakalpojumi: transporta, naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumi, vīzas, apdrošināšana, ieejas biļetes kultūras, sporta un izklaides pasākumos, personīgie pirkumi, piemēram, pārtika, apģērbs, suvenīri, vērtslietas (sev un dāvināšanai), datortehnika, fotoaparāts un citi ar braucienu saistītie izdevumi.

Brauciena izdevumos ietver:

  1. personiskos izdevumus;
  2. izdevumus, kurus apmaksājusi trešā persona, piemēram, radu un draugu apmaksāta biļete, transports, darba devēja apmaksāta degviela, dienas nauda un citi izdevumi, ja ir zināms to apmērs.

Brauciena izdevumos neietver:

  1. nekustamā īpašuma pirkšanu;
  2. preču pirkšanu tālākpārdošanai;
  3. ziedojumus labdarības organizācijām (tai skaitā nauda, ko dod radiniekiem, draugiem);
  4. izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzlabošanu un remontu.
Robežšķērsojumu skaits
Vienība, cik reizes ārvalstu viesi vecumā no 15 gadiem šķērso valsts robežu.
Pavadītā nakts

Katra nakts, kuru viesis pavada (guļ vai uzturas) vai arī ir reģistrējies (fiziska klātbūtne nav nepieciešama) kādā tūristu mītnē.