Statistikas tabula

Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos)

Tabulas kods datubāzē
TUG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Ceļotājs

Jebkura fiziska persona, kura ceļo ārpus savas ierastās vides. Atkarībā no uzturēšanās laika ir vienas dienas apmeklētāji – ceļotāji, kas brauciena laikā nenakšņo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas sabiedriskā vai privātā mājvietā, un vairākdienu apmeklētāji – tūristi.

Vairākdienu ceļotājs

Fiziska persona, kura ceļo ārpus ierastās vides ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu.