Statistikas tabula

Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

Tabulas kods datubāzē
TU010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada augustu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Gultasvietu noslogojums
Gultasvietu noslogojums par vienu mēnesi tiek iegūts, kopējo nakšu skaitu (izdotās gultasvietas), kas pavadītas viena veida tūristu mītnēs, dalot ar reizinājumu, ko iegūst, gultasvietu summu reizinot ar dienu skaitu attiecīgajā mēnesī, un dalījumu reizinot ar 100, lai iznākumu izteiktu procentos.
Numuru noslogojums
Numuru noslogojums par vienu mēnesi tiek iegūts, kopējo nakšu skaitu (izdotie numuri), kas pavadītas viena veida tūristu mītnēs, dalot ar reizinājumu, ko iegūst, numuru summu reizinot ar dienu skaitu attiecīgajā mēnesī, un dalījumu reizinot ar 100, lai iznākumu izteiktu procentos.