Statistikas tabula

Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

Tabulas kods datubāzē
TUG270
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti