Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%)

Tabulas kods datubāzē
TUG170
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti