Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%)

TUG170
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti