Statistikas tabula

Ārvalstu ceļotāji sadalījumā pēc ceļojuma nolūka (tūkstošos)

TUG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.04.2020