Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%)

TUG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti