Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

Tabulas kods datubāzē
TUG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 26.04.2019
Par 2019. gadu 24.04.2020