Statistikas tabula

Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos)

TUG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti