Statistikas tabula

Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos)

Tabulas kods datubāzē
TUG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti