Statistikas tabula

Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

TUG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti