Statistikas tabula

Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

Tabulas kods datubāzē
TUG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti