Statistikas tabula

Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas

Tabulas kods datubāzē
TUG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 15.02.2019