Statistikas tabula

Viesnīcu un citu tūristu mītņu raksturojošie rādītāji

TUG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti