Statistikas tabula

Viesnīcu un citu tūristu mītņu raksturojošie rādītāji

Tabulas kods datubāzē
TUG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti