Statistikas tabula

Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
TU050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 1. ceturksni 15.05.2019
Par 2019. gada 2. ceturksni 14.08.2019
Par 2019. gada 3. ceturksni 14.11.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 14.02.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 15.05.2020